Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Enrique Lescure - Bankfrågan – elefanten i rummet - blog post image

Enrique Lescure - Bankfrågan – elefanten i rummet

Grön Omstart - onsdag, oktober 31, 2018
Posted ago
Bankfrågan – elefanten i rummet 2000-talets stora tragedi som mänskligheten måste hantera är inte primärt den ekologiska krisen, utan att de system som vi idag har till vårt förfogande aldrig designades med syfte att hantera den krisen. Med 193 självständiga, suveräna stater – varav nio är utrustade med domedagsvapen – och en globaliserad ekonomi vars närmaste syfte är att staterna ska tävla me .. Läs mer
Lena Wallin- Vems ansvar är det? - blog post image

Lena Wallin- Vems ansvar är det?

Grön Omstart - onsdag, oktober 24, 2018
Posted ago
Vems ansvar är det? Klimatfrågan oroar människor. Plastfrågan oroar människor. Flera miljöproblem oroar och är idag av sådan akut karaktär att tiden är knapp för att lösa dem. Som en reaktion på detta, och politikers oförmåga att lösa problemen, söker miljörörelsen skapa opinion och människor samlas i olika grupper som t.ex. på Facebook där ”Jag flyger inte för klimatets skull” eller ”Klimatn .. Läs mer
Oskar Rickardsson - Tankar kring ett grönt parti - blog post image

Oskar Rickardsson - Tankar kring ett grönt parti

Grön Omstart - lördag, oktober 13, 2018
Posted ago
Tankar kring ett grönt parti Jag vill se ett grönt parti som ser politiken och samhället i ett helhetsperspektiv, som ser hur ökade klyftor och att komma till rätta med miljöproblemen inte går ihop, dessa måste lösas sida vid sida. Jag vill se ett grönt parti som tar strid mot en kapitalism som härjar allt friare, som gör samhället till en marknad där vi till slut når toppen av ett konkurrens .. Läs mer
Birger Johansson- Sverigedemokraternas drömmar krockar med verkligheten - blog post image

Birger Johansson- Sverigedemokraternas drömmar krockar med verkligheten

Grön Omstart - torsdag, september 06, 2018
Posted ago
Sverigedemokraternas drömmar krockar med verkligheten Sverigedemokraternas intoleranta och aggressiva strävan efter en samlad svensk gemenskap skadar och splittrar Sverige istället för att ena oss. En politik för en förgången tid, för ett annat land. Sverige är ett av världens tio lyckligaste länder (World Happiness Report 2018), har EU's högsta sysselsättning (82% 2017, enda EU .. Läs mer