Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Oskar Rickardsson - Tankar kring ett grönt parti - blog post image

Oskar Rickardsson - Tankar kring ett grönt parti

Grön Omstart - lördag, oktober 13, 2018
Posted ago
Tankar kring ett grönt parti Jag vill se ett grönt parti som ser politiken och samhället i ett helhetsperspektiv, som ser hur ökade klyftor och att komma till rätta med miljöproblemen inte går ihop, dessa måste lösas sida vid sida. Jag vill se ett grönt parti som tar strid mot en kapitalism som härjar allt friare, som gör samhället till en marknad där vi till slut når toppen av ett konkurrens .. Läs mer
Birger Johansson- Sverigedemokraternas drömmar krockar med verkligheten - blog post image

Birger Johansson- Sverigedemokraternas drömmar krockar med verkligheten

Grön Omstart - torsdag, september 06, 2018
Posted ago
Sverigedemokraternas drömmar krockar med verkligheten Sverigedemokraternas intoleranta och aggressiva strävan efter en samlad svensk gemenskap skadar och splittrar Sverige istället för att ena oss. En politik för en förgången tid, för ett annat land. Sverige är ett av världens tio lyckligaste länder (World Happiness Report 2018), har EU's högsta sysselsättning (82% 2017, enda EU .. Läs mer
Lena Wallin - Är Moderaterna och Timbro i takt med tiden? – Klimatet är en kris. - blog post image

Lena Wallin - Är Moderaterna och Timbro i takt med tiden? – Klimatet är en kris.

Grön Omstart - fredag, juli 20, 2018
Posted ago
Är Moderaterna och Timbro i takt med tiden? – Klimatet är en kris. Miljörörelsen är ingen snuttifiering av medborgarna. Det bör betänkas ett valår. Likaväl som att klimatförändringarna bör tas på det allvar som behövs. Det gäller nu att inse att man redan har spelat bort tiden och att klockan klämtar. Det må vara att marknadsliberalister inte uppskattar detta. Men klockan klämtar för er oc .. Läs mer
David van der Spoel - Vi är för rika - blog post image

David van der Spoel - Vi är för rika

Grön Omstart - tisdag, juni 26, 2018
Posted ago
Vi är för rika Ta inte illa upp. Det är kanske inte just du som läser det här som är för rik, men många andra i världen är det. Hur tänker jag då? Jo, vi förbrukar alldeles för mycket naturresurser, vi släpper ut för mycket växthusgaser, vi tar upp för mycket plats. För många människor är vi också. Vad göra? Vi måste göra tvärtom. Enligt naturvårdsverket ska våra utsläpp av växthu .. Läs mer