Header 3

Om Grön Omstart

Grönomstart fokuserar på den gröna samhällsnyttan i vår gemensamma strävan för klimatproblemen och livsbetingelserna på vår planet. Perspektiv som förenar oss är demokratisering, individens möjligheter att påverka sina avtryck på miljön och för framtida generationer. Den gröna rörelsen har prioritet!

Det är idag en högst angelägen fråga att gå ifrån användningen av fossilenergi och minska på förbrukningen av jordens naturtillgångar. Den gröna samhällsanalysen är den hållbara stigen att vandra på, mot skapandet av en grön framtida välfärd. Utmaningen ligger i att göra en grön omställning av samhället där den gröna #ideologin är vår markör och kompass i det gröna samhällsbygget.

  • Grön Omstart ser sig som en testbädd för utveckling av interndemokrati och politisk idéutveckling inom Miljöpartiet.

  • Verkar för att skapa ett öppnare och mer transparent och demokratiskt parti.

  • Verkar för en Grön omstart; en återkoppling till den gröna ideologins kärna.

  • Problematiserar och ifrågasätter fenomenet evig tillväxt i relation till hur man gör en grön omställning av samhället. Tillväxt är det dubbeleggade svärd som har gett oss människor vår framgång, men som ofta bidrar till miljöproblem och nuvarande/kommande problem med resursbrist.