Header 2

Om denna webbplats

Grön Omstart tar personlig integritet på alvar för dem som besöker vår webbplats. Vi har fastställt denna sekretesspolicy för att kommunicera vilken information vi samlar in och hur den informationen används och skyddas.

På denna sida används cookies. De används i första hand för att mäta trafiken till sidan. Informationen är icke spårbar till personer. Accepterar du cookies, så accepterar du att vi får denna information.
Cookien samlar in statistik som sidvisningar, webbrowser, när i veckan besök görs osv. Vi behöver denna information för att kunna se hur vi ska utveckla hemsidan. Det ger oss indikationer på vilken typ av information eller inlägg som läses mest. Det visar oss även om besöken görs mest från mobiltelefon eller stationär dator. Detta är teknisk information som behövs för att göra sidan användbar för besökarna.

Fyller du i ett kontaktformulär eller prenumererar på ett nyhetsbrev, så sparas den information du fyller i, endast för det avsedda syftet. Inget av den information som sändes in via kontaktformulär eller anmälningar till nyhetsbrev lagras på siten utan skickas vidare.

Hur används denna information?

Ingen information kommer att säljas, utlämnas eller användas på annat sätt, än för det ändamålet som informationen matades in. Vi kan dock använda den för att ta kontakt med personen direkt om vi vill få in synpunkter på hemsidan eller i något annat ärende som berör de frågeställningar som Grön Omstart arbetar med.

Hemsidan ligger på ett webbhotell och har brandvägg och adekvata skydd.

Så här undviker du cookies

Vill du inte acceptera cookies (kakor) kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies (kakor) eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie (kaka). Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies (kakor) raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.