Header 2

Valet 2018

Valet 2018 handlar om de utmaningar vi har och vilken framtid vi vill forma. Vi har flera utmaningar i ett samhällsbygge, men två kritiska utmaningar som höjer sig ovanför de andra och som kommer ha inverkan på allt annat är klimatförändringarna och hotet mot den biologiska mångfalden och ekosystemen. Klimatet och stabila ekosystem som ger oss nödvändiga ekotjänster är basen för vår välfärd.

Idag varnar forskare alltmer högljutt om att det är bråttom och att vi måste förändra. Det handlar om att snabbt bryta utsläppskurvan på koldioxiden och att skydda natur för att bevara arter och ekosystem.

Vad driver dessa problem?


Ytterst är det vår livsstil med hög konsumtion och samhällets krav på tillväxt. Vi har fastnat i ett hjul där konsumtion ger arbete som ger tillväxt och vidare till än mer konsumtion. Vi bygger vår identitet genom att följa moden, dekorera hemmet och göra långa semesterresor. För vi vill visa att vi hänger med. Valfrihet har blivit viktigare än jämlikhet. Vi hör oftare om tillväxten och aktiekurser på nyheterna än om planetens tillstånd.

All konsumtion bygger på någon form av materia som ska utvinnas, avverkas eller produceras. Detta kräver energi. Energin har hittills varit fossilbaserad. Nu pratar vi alltmer om fossilfri energi t.ex. vindkraft och sol, men fortfarande globalt är den mesta energin fossilbaserad. Samtidigt finns det en hel transportsektor med lastfordon, flyg, båt och sen privatbilismen. Omställningen går för sakta. Idag finns ca 4 800 000 personbilar där 92 procent är bensin- eller dieselbilar.

Produktion och konsumtion driver även utarmningen av jordens resurser. För hög avverkning av skog som behövs för livsutrymme åt andra arter, samt att skogen binder koldioxid. Mark som tas i anspråk för odlingar och ger förändrad markanvändning där andra arter trängs ut. Globalt ser vi områden som skövlas, vattenproblem som uppstår och där lokalbefolkning hamnar i kläm. Sveriges har hittills i rätt stor utsträckning varit förskonat från effekterna av klimatförändringarna men vattenbristen som uppstått senaste somrar vittnar om att effekterna även kommer att märkas tydligt här.


Hur kan ett samhälle formas?


Vi måste i högre grad diskutera hur ett annat samhälle kan formas, som inte tär på planetens resurser och där hållbarhet är en ledstjärna. Vi på GO tror att vi har mycket att vinna på ett sådant samhälle. Det betyder inte att vi måste avstå. Omställningen beskrivs ofta på det sättet.

Vi ser det som att vi har mycket att vinna. Idag stressar vi genom livet i jakt på karriär, upplevelser och att suga ut tiden till så mycket som möjligt. I ett hållbart samhälle kan det visa sig bli tvärtom. Att vi har det bra och får tid över till det som ligger oss närmast om hjärtat. Och det har vi rätt till. Vår tid på jorden är värt något, för oss alla.

Men får att nå ett hållbart samhälle som håller sig inom planetens ramar, behöver vi diskutera hur samhället är uppbyggt. Det gäller samhällets ekonomi, uttag av naturresurser, vår konsumtion, hur vi relaterar till naturen, andra arter och till varandra. Hur samhället ser på oss alla med olika förutsättningar och förmågor. Vilka skyddsnät som finns när vi mår dåligt och hur vi bygger upp skola, sjukvård och äldreomsorg. Frågorna är många. Men om ett system misslyckas så stort att det sätter medborgare och planetens framtid på spel, då är det dags att se sig om efter alternativ.


Vi på GO hoppas att du är villig att fundera på dessa frågor. Det handlar om oss, barn och barnbarn.

Vilka möjligheter ska finnas i framtiden?

Ställ frågorna till våra partier – Hur ser de på möjligheterna om 30 år?

Inom Grön Omstart diskuterar vi bl.a.

•  Social hållbarhet för alla i samhället – skola, sjukvård, äldreomsorg 
•  Basinkomst
•  Grönt innovativt lärande i skolan
•  Fossilfria fordon och kollektivt resande
•  Hur skydda våra ekosystem och den biologiska mångfalden?
•  Är vårt ekonomiska system med tillväxt det enda möjliga?
•  Går det att utveckla jordbruket till ett hållbart jordbruk?
•  Mår vår demokrati bra?
•  Hur kan alla engageras i att skapa ett hållbart samhälle?
• …och otroligt fler frågor…


Att läsa vidare

Naturvårdsverket – om klimatet

Svenska Naturskyddsföreningen – länksamling om klimatet
Expressen – klimat

Supermiljöbloggen

Världsnaturfonden

DN – klimatpolitik