Header 2
{tag_name_nolink}
Lena Wallin

Socionom med utvecklingspsykologi, inom kommunikation, varumärken och marknadsföring, omvärldsanalys, miljö specifikt klimat, foto

57 år, utbildad socionom med utvecklingspsykologi, inom kommunikation, varumärken och marknadsföring, omvärldsanalys, miljö specifikt klimat, foto. Bor på Österlen där jag äger en bit mark. Driver småskaliga pollinatörs- och fjärilsprojekt. Arbetar nu med beteendefrågor relaterat till hållbar konsumtion på kommunal nivå. Medlem i mp.

Frågor högst på agendan är värnandet om livskraften hos våra ekosystem och klimatfrågan. En omställning till ett hållbart samhälle kräver även en förändring av värderingar och maktstrukturer. Har arbetat inom psykiatrin, flyktingmottagande och olika sektorer inom offentliga sektorn vilket fått mig att komma till att vi måste återknyta till vår planet med dess resurser och invånare på ett respektfullt sätt.