Header 7
{tag_name_nolink}
Anders Strand

Entreprenör, samhällsvetare, kulturvetare och samhälls- och kulturanalytiker

Jag är entreprenör, samhällsvetare, kulturvetare, samhälls- och kulturanalytiker, rådgivare och konsult på stigen mot en grön omställning av samhället. För mig handlar det om hur vi skapar nätverk mellan gröna och för de gröna idéerna vidare genom våra gemensamma och enskilda nätverk.

Det är enbart tillsammans som en grön omställning av samhället kan göras utifrån att opinionsbilda för det samhället en vill vara med och skapa!

Vilket kan innebära arbete i offentlig eller privat sektor med projektledning, utredning och utvärdering, kartläggning och dokumentation, informationsfrågor, omvärlds- och verksamhetsanalys, handläggning inom privat och offentlig förvaltning, konsultverksamhet och utvecklingsprojekt.