Header 2

Gröna Vänner

Gröna vänner vill vi ha och bygger vidare på. Därför gröna samhällsaktörer vill vara med och påverka samhället i en hållbar riktning och tillsammans forma det gröna hållbara samhällsbygget. Kommunikationen sker idag mellan individer och organisationer på olika sätt och tillsammans bidrar alla till en hållbar utveckling. Vi lever på ett jordklot och planetens resurser är inte oändliga, vilket kräver en samverkan och en ökad medvetenhet om miljön mellan samhällsaktörer, medieaktörer och politiska aktörer.

Internationellt

Statligt, Myndigheter och Mål

Organisationer, Företag och Föreningar

Fred och Rättvisa

Barnrätt

Djurrätt

Tidningar/Redaktionellt

Klimat

Tankesmedjor

Bloggar och privata hemsidor

Praktisk Miljö

Gröna Podcasts

Övrigt