Svar på vanliga frågor

 • Vad är #GO?

  Grön Omstart arbetar för ett ökat inflytande och medlemsdemokrati genom att uppmärksamma gröna idéer, kompetensutveckling och politikutveckling samt gröna individers kreativitet inom och utanför Miljöpartiet de grönas sfär. Grön Omstart vill medverka till att föra ut gröna idéer i samhället.

 • Hur förhåller sig Grön Omstart till Miljöpartiet?

  Vi vill uppfattas som en testbädd för utveckling av interndemokratin och politisk idéutveckling inom Miljöpartiet. I en turbulent tid där omställningen av samhället kräver fokus, behövs ett starkt grönt ideologiskt förankrat parti. Miljöpartiet är den självklara bäraren av detta.

 • Kan ni tänka er samarbeten med gröna organisationer?

  Att hitta gröna lösningar och samverkan som på olika sätt gynnar en grön omställning av samhället, är självklart.

 • Varför är ni så kritiska mot MP?

  Vi är inte kritiska mot MP, utan kritiska mot en del beslut som har tagits som t.ex. brunkolet och värdlandsavtalet som företrädare har fattat i en samverkansregering med Socialdemokraterna som går emot miljöpartiets valmanifest. Kritik och medföljande diskussioner kan, om de tas emot och hanteras, stärka och utveckla. Grön Omstart vill verka konstruktiva diskussioner om detta, där de olika perspektiven får komma fram.

 • Varför finns Grön Omstart?

  Grön Omstart vill verka för en återkoppling till den gröna ideologins kärna. Detta genom att problematisera och ifrågasätta fenomenet evig tillväxt i relation till hur man gör en grön omställning av samhället. Tillväxt är det dubbeleggade svärd som har gett oss människor vår framgång, men som ofta bidrar till miljöproblem och nuvarande/kommande problem med resursbrist.


 • Vill ni samarbeta med Miljöpartiet?

  Grön Omstart är sprunget ur Miljöpartiet och vi anser att MP är den gröna politiska rösten för grön samhällsutveckling. Grön Omstart samverkar även gärna med andra aktörer som arbetar för en grön omställning och ett hållbart samhälle.