Svar på vanliga frågor

 • Vad är #GO?

  Grön Omstart arbetar för att skapa och samla opinion för ett grönt samhällsbygge. Detta genom att ta upp olika frågor för debatt via bloggen och diskussionsforum via facebook. Detta ger alla parter möjlighet att fånga upp konkreta förslag för politikutveckling genom utbyte av tankar och idéer.

 • Hur förhåller sig Grön Omstart till Miljöpartiet?

  Grön Omstart startade som en motreaktion till företeelser inom miljöpartiet. För att komma vidare i debatten och på den gröna stigen väljer Grön Omstart att stå helt fri från Miljöpartiet. En grön omställning och den opinion som behöver skapas vinner inte på att hållas inom partipolitiska ramar.

 • Kan ni tänka er samarbeten med gröna organisationer?

  Att hitta gröna lösningar och samverkan som på olika sätt gynnar en grön omställning av samhället, är både självklart och högst välkommet.

 • Varför är ni så kritiska mot MP?

  Vi är inte kritiska mot MP, utan kritiska mot en del beslut som har tagits som t.ex. brunkolet och värdlandsavtalet som företrädare har fattat i en samverkansregering med Socialdemokraterna som går emot miljöpartiets valmanifest. Kritik och medföljande diskussioner kan, om de tas emot och hanteras, stärka och utveckla. Grön Omstart vill verka konstruktiva diskussioner om detta, där de olika perspektiven får komma fram.

 • Varför finns Grön Omstart?

  Grön Omstart drivs av nödvändigheten till förändring som allt mer blir påtaglig både globalt som i Sverige. Det är bråttom. Vi kan inte längre luta oss tillbaks och tro att teknik och tillväxtresonemang ska ordna en framtid åt oss på vår planet.

 • Vill ni samarbeta med Miljöpartiet?

  Grön Omstart är sprunget ur Miljöpartiet. Miljöpartiet kan vara en grön politisk röst och driva grön samhällsutveckling men i dagens parlamentariska situation behövs starkare opinion och fler idéer om hur vägen framåt ser ut. Grön Omstart samverkar gärna med alla aktörer som arbetar för en grön omställning och ett hållbart samhälle.