Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Lena Wallin- Vems ansvar är det? - blog post image

Lena Wallin- Vems ansvar är det?

Grön Omstart - onsdag, oktober 24, 2018
Posted ago
Vems ansvar är det? Klimatfrågan oroar människor. Plastfrågan oroar människor. Flera miljöproblem oroar och är idag av sådan akut karaktär att tiden är knapp för att lösa dem. Som en reaktion på detta, och politikers oförmåga att lösa problemen, söker miljörörelsen skapa opinion och människor samlas i olika grupper som t.ex. på Facebook där ”Jag flyger inte för klimatets skull” eller ”Klimatn .. Läs mer