Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Birger Johansson- Sverigedemokraternas drömmar krockar med verkligheten - blog post image

Birger Johansson- Sverigedemokraternas drömmar krockar med verkligheten

Grön Omstart - torsdag, september 06, 2018
Posted ago
Sverigedemokraternas drömmar krockar med verkligheten Sverigedemokraternas intoleranta och aggressiva strävan efter en samlad svensk gemenskap skadar och splittrar Sverige istället för att ena oss. En politik för en förgången tid, för ett annat land. Sverige är ett av världens tio lyckligaste länder (World Happiness Report 2018), har EU's högsta sysselsättning (82% 2017, enda EU .. Läs mer