Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Tim Gahnström- Basinkomstens bevekelsegrund i vår tid - och varför den inte alls behöver vara en höger vänster fråga - blog post image

Tim Gahnström- Basinkomstens bevekelsegrund i vår tid - och varför den inte alls behöver vara en höger vänster fråga

Grön Omstart - lördag, november 11, 2017
Posted ago
Basinkomstens bevekelsegrund i vår tid - och varför den inte alls behöver vara en höger vänster fråga "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness." Ovanstående är en av de vackra fraser som många lär sig att betrakta .. Läs mer