Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Eva Pethrus - Utomhuspedagogik – ett sätt att öka lärandet

Grön Omstart - fredag, maj 26, 2017
Posted ago
I en värld där barns och ungdomars psykiska ohälsa ökar, högre andel av våra barn har fetmarelaterade sjukdomar, samt att det finns en önskan om att ge eleverna ökat lärande, så behövs lösningar omgående. Med utomhuspedagogiken finns tydlig forskning som bevisar att det är ett betydande och effektivt verktyg för att förstärka barns psykiska och fysiska hälsa, samt öka deras lärande.  .. Läs mer