Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Christer Sanne - Hur vi kan leva hållbart 2030 - blog post image

Christer Sanne - Hur vi kan leva hållbart 2030

Grön Omstart - torsdag, december 21, 2017
Posted ago
Hur kan vi leva hållbart 2030 När ska vi sluta låtsas att vi är på väg mot en hållbar värld? Nu är vår konsumtion i Sverige så stor att det krävs 4,2 jordklots resurser om alla ska ha lika mycket. För några år sedan var det ”bara” 3,7 så vår utveckling går bakåt. Trots stora tekniska framsteg med renare teknik. Trots att många människor bidrar på olika sätt i sin vardag. Men man kan lätt räkn .. Läs mer