Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Olof Enghag - Förstärk kontrasterna mellan stad och land istället för konsumtionsdriven landsbygdsutveckling - blog post image

Olof Enghag - Förstärk kontrasterna mellan stad och land istället för konsumtionsdriven landsbygdsutveckling

Grön Omstart - torsdag, mars 08, 2018
Posted ago
Förstärk kontrasterna mellan stad och land istället för konsumtionsdriven landsbygdsutveckling Urbaniseringsnormen både i världen och i Sverige är mycket stark. Staden lockar med sin mångfald, sitt utbud och sina livsmöjligheter. Om bilden av våra landsbygder sätts som någon slags omodern motpol till staden kan detta bli problematiskt på flera sätt. Framförallt sätter det upp starka klyfto .. Läs mer