Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Lena Wallin- Hur kommer vi att påverkas av att arter försvinner? - blog post image

Lena Wallin- Hur kommer vi att påverkas av att arter försvinner?

Grön Omstart - lördag, maj 12, 2018
Posted ago
Lena Wallin- Hur kommer vi att påverkas av att arter försvinner? Den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag. Samtidigt pågår nu vad som kallas för den sjätte massutrotningen. Det borde leda till ett ramaskri, men tystnad härskar istället. Här finns inga vallöften, inte heller är det något större samtalsämne bland folk. Att detta är en katastrof, är tydligen för många svårt att förstå. V .. Läs mer