Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Jan Bergsten - Miljöhoten kräver mer av politiken  - blog post image

Jan Bergsten - Miljöhoten kräver mer av politiken

Grön Omstart - söndag, november 05, 2017
Posted ago
Miljöhoten kräver mer av politiken Såg Isabella Lövin i SVT Rapport där hon försökte bemöta frågan varför utsläppen i landet ökar istället för att minska. Det gick inget vidare, men så är det också en hopplös sak att på ett trovärdigt sätt utlova att det bara handlar om tillfälliga bakslag och att det snart kommer att bli bättre. Med vår nuvarande livsstil, den rådande ekonomiska ord .. Läs mer