Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Tim Gahnström- Reform för basinkomst  - blog post image

Tim Gahnström- Reform för basinkomst

Grön Omstart - torsdag, mars 15, 2018
Posted ago
Reform för basinkomst Agnes Wold är en av mina idoler i den offentliga debatten. Hon är alltid kunnig och alltid tydlig. Därför såg jag mycket fram emot åt att läsa just hennes resonemang om basinkomst i första februarinumret av tidningen Fokus (https://www.fokus.se/2018/02/ta-jobben-dar-behov-finns/). Men efter att ha läst texten börjar jag nästan fundera på om det kanske ändå är plasten (ht .. Läs mer