Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Per Gahrton - Visst har Sverige historia – fredshistoria! - blog post image

Per Gahrton - Visst har Sverige historia – fredshistoria!

Grön Omstart - torsdag, mars 22, 2018
Posted ago
Visst har Sverige historia – fredshistoria! Häromdagen (4 mars) pratades historia i radions P1 Filosofiska Rummet. Någon som jobbat på Balkan på 90-talet mindes att alla möten inleddes med en halvtimmes klagan över historiska oförrätter begångna av grannfolk, inte sällan för hundratals år sedan. Kjell Albin Abrahamsson konstaterade en gång att folken på Balkan lider av historiebulimi. Ungefär .. Läs mer