Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Sarah Daleke - Tänk om Zlatan gjorde reklam för elcyklar - blog post image

Sarah Daleke - Tänk om Zlatan gjorde reklam för elcyklar

Grön Omstart - torsdag, februari 01, 2018
Posted ago
Tänk om Zlatan gjorde reklam för elcyklar I årets första pod på www.takeactiontalks.com (http://www.takeactiontalks.com/) intervjuar jag Johanna Grant som är ordförande i den ideella föreningen Gröna Bilister. Huvudfokuset i intervjun är att vi behöver ändra våra ohållbara beteenden och normer i samhället, om vi ska lyckas nå klimatmålen och en hållbar framtid för våra barn. Men hur når vi ut med  .. Läs mer