Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

David van der Spoel - Hållbarhet utan skygglappar - blog post image

David van der Spoel - Hållbarhet utan skygglappar

Grön Omstart - fredag, oktober 06, 2017
Posted ago
Hållbarhet utan skygglappar Hur ska vi nå fram till ett långsiktigt hållbart samhälle? Svaret beror såklart på vem du frågar. Enligt skogsindustrin och LRF så ska vi ersätta fossila bränslen med skogsbränslen och bygga i trä istället för betong. Vi ska ersätta vår befintliga ekonomi med en ”bioekonomi”. Regeringen och de flesta politiska partier har nappat på idén och sjunger dess lov (h .. Läs mer