Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Helen Rosell - Klimatavtalet är för dyrt för USA! - blog post image

Helen Rosell - Klimatavtalet är för dyrt för USA!

Grön Omstart - lördag, juni 03, 2017
Posted ago
KLIMATAVTALET ÄR FÖR DYRT FÖR USA ! USA lämnar Parisavtalet. Avtalet kostar för mycket för USA, både jobbmässigt och ekonomiskt, uppgav Trump i sitt tal i Vita huset. När Trump påtalar, på sitt eget rättframma nästan naiva sätt, att avtalet kostar för mycket både jobbmässigt och ekonomiskt så tar det krut ända in i de förnämsta Exxon-olje-salongerna. För att inte tala om media. Me .. Läs mer