Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Roger Bydler - Klimatförändringen ur ett hållbarhetsperspektiv  - blog post image

Roger Bydler - Klimatförändringen ur ett hållbarhetsperspektiv

Grön Omstart - fredag, augusti 25, 2017
Posted ago
Klimatförändringen ur ett hållbarhetsperspektiv Perspektiven på hur klimatförändringen ska åtgärdas varierar. Vissa ser det som att omställningen till ett fossilneutralt samhälle kan ske genom teknisk utveckling - förnybara energikällor för elproduktion, elbilar, fossilfria industriprocesser är exempel som då lyfts fram. Andra anser att vi står inför en omställning som i praktiken innebär  .. Läs mer