Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

David van der Spoel - Vi är för rika - blog post image

David van der Spoel - Vi är för rika

Grön Omstart - tisdag, juni 26, 2018
Posted ago
Vi är för rika Ta inte illa upp. Det är kanske inte just du som läser det här som är för rik, men många andra i världen är det. Hur tänker jag då? Jo, vi förbrukar alldeles för mycket naturresurser, vi släpper ut för mycket växthusgaser, vi tar upp för mycket plats. För många människor är vi också. Vad göra? Vi måste göra tvärtom. Enligt naturvårdsverket ska våra utsläpp av växthu .. Läs mer