Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Rasmus Ling- Artefakter för terrorbekämpning - blog post image

Rasmus Ling- Artefakter för terrorbekämpning

Grön Omstart - fredag, juni 16, 2017
Posted ago
Artefakter för terrorbekämpning Listan över städer som de senaste åren drabbats av terror är lång. Paris, Bryssel, Nairobi, Stockholm, Manchester, Kabul, Orlando, Teheran och St Petersburg är bara några. Efter att under många år i det vi kallar väst har varit nedåtgående antal terroroffer, har det de senaste åren ökat. Det gör också att det blivit, och med all sannolikhet kommer bli, en al .. Läs mer