Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Pär Holmgren - Politiskt ledarskap för klimatet!  - blog post image

Pär Holmgren - Politiskt ledarskap för klimatet!

Grön Omstart - söndag, juni 11, 2017
Posted ago
Politiskt ledarskap för klimatet! Trumps inställning i klimatfrågan har redan tidigare fått många att reagera, och efter att USA nu backar från Parisavtalet lär reaktionerna bli ännu fler och tydligare. USAs agerande kan i bästa fall mycket väl bli en katalysator för de länder som arbetar mer konstruktivt med klimatutmaningen. De länderna kan hitta nya samarbetsvägar och skapa nya möjligheter .. Läs mer