Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Parul Sharma - Det går inte att tala om goda eller onda företag - blog post image

Parul Sharma - Det går inte att tala om goda eller onda företag

Grön Omstart - söndag, april 22, 2018
Posted ago
Det finns inga goda eller onda företag. Det viktigaste av allt: företagande och hållbarhet är komplext! Jag börjar med det som är det viktigast att hålla i minnet när det gäller företagande och hållbarhet, och det är att det är väldigt svårt att upprätthålla kvaliteten i det operativa hållbarhetsarbetet och att det krävs en mycket hög grad av insyn i ett företag för att ens förstå hur arbetet  .. Läs mer