Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Oskar Rickardsson - Tankar kring ett grönt parti - blog post image

Oskar Rickardsson - Tankar kring ett grönt parti

Grön Omstart - lördag, oktober 13, 2018
Posted ago
Tankar kring ett grönt parti Jag vill se ett grönt parti som ser politiken och samhället i ett helhetsperspektiv, som ser hur ökade klyftor och att komma till rätta med miljöproblemen inte går ihop, dessa måste lösas sida vid sida. Jag vill se ett grönt parti som tar strid mot en kapitalism som härjar allt friare, som gör samhället till en marknad där vi till slut når toppen av ett konkurrens .. Läs mer
Oskar Rickardsson - Perspektiv på social hållbar utveckling  - blog post image

Oskar Rickardsson - Perspektiv på social hållbar utveckling

Grön Omstart - lördag, oktober 21, 2017
Posted ago
Perspektiv på social hållbar utveckling Vi har skapat ett samhälle där vi får mer av det vi, generellt sett, redan har i överflöd (prylar, stress) och allt mindre av det vi lider brist på (ledig tid, social närvaro). Trötta människor blir osäkra, mår till slut väldigt dåligt och blir i många fall ensamma. Orken. Vi pressar både människans och planetens ork. Orka mer, leverera, prestera! Men mä .. Läs mer