Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Birger Schlaug - Vad händer med MP? - blog post image

Birger Schlaug - Vad händer med MP?

Grön Omstart - fredag, april 28, 2017
Posted ago
Vad händer med Miljöpartiet de Gröna? Vad händer i Miljöpartiet de Gröna? Opinionssiffror som pekar på svårighet att ta sig in i riksdagen i nästa val, oklart vad som är partiets politik och vad som är regeringens. En del önskar att partiet krackelerar så pass att det försvinner. Andra, som vill partiet väl, oroas snarare över att så kan bli fallet. Ytterligare andra, som  .. Läs mer