Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Niclas Malmberg - Kulturpolitik - Mer kultur till fler - blog post image

Niclas Malmberg - Kulturpolitik - Mer kultur till fler

Grön Omstart - fredag, september 08, 2017
Posted ago
Kulturpolitik - Mer Kultur till fler Om man i kulturpolitiska sammanhang talar om de vetenskapliga belägg som finns för hur kultur ger positiva effekter på exempelvis folkhälsa, social sammanhållning eller bildning, möts man stundtals av fnysningar om att konsten måste stå över en sådan instrumentell syn. Men att något gott för med sig annat gott kan knappas vara ett bekymmer. Däremot måste kul .. Läs mer