Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Valentin Sevéus - En fråga till Emma Nohrén: Hur ser du på Värdlandsavtalet med Nato? - blog post image

Valentin Sevéus - En fråga till Emma Nohrén: Hur ser du på Värdlandsavtalet med Nato?

Grön Omstart - söndag, december 10, 2017
Posted ago
En fråga till Emma Nohrén: Hur ser du på Värdlandsavtalet med Nato? Den 25 maj 2016 beslutar den svenska riksdagen att godkänna ett ”samförståndsavtal om värdlandsstöd” med Nato, den nordatlantiska militäralliansen. Den svenska opinionen kring frågan om en eventuell svensk anslutning till Nato är då sedan länge delad. Av de åtta riksdagspartierna pläderar 2016 de fyra allianspartierna starkt  .. Läs mer