Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Birger Schlaug- Vägval - blog post image

Birger Schlaug- Vägval

Grön Omstart - lördag, december 02, 2017
Posted ago
Birger Schlaug - Vägval Låt oss säga att MP blir kvar i riksdagen efter nästa val. Låt oss säga att MP dessutom kommer att vara kvar i regeringen. Kommer det då att läggas en enda systemförändrande grön motion i riksdagen när Annika Lillemets, Carl Schlyter och Valter Mutt inte längre finns kvar? Kommer någon annan miljöpartist att våga ta sig rätten att kritisera närmande till Nato, upprustning,  .. Läs mer
Isak Betsimon - Varför miljöpartiet blev mitt val - blog post image

Isak Betsimon - Varför miljöpartiet blev mitt val

Grön Omstart - måndag, maj 08, 2017
Posted ago
Eftersom jag var uppväxt i en kommun som Botkyrka med invånare från alla delar av världen, en familj och många vänner som flydde från icke-demokratiska länder föll det naturligt att försöka förstå varför världen ser ut som det gör. Jag har genom åren fått vittna effekterna av familjer vars rötter rycks ifrån sina hem för att på kort tid fly flera 100 mil och samtidigt försöka starta om med att .. Läs mer

Joakim Löf - Klyftan mellan Miljöpartiets gräsrötter och elit

Grön Omstart - onsdag, maj 03, 2017
Posted ago
I veckan kom ny information om hur svenska väljare ser på de politiska partierna. SOM-undersökningen visar att Miljöpartiets väljare delar en positiv syn på invandring med Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ, endast 17–18% vill se en striktare flyktingpolitik jämfört med 52% av svenska folket som helhet. De gröna  .. Läs mer
Birger Schlaug - Vad händer med MP? - blog post image

Birger Schlaug - Vad händer med MP?

Grön Omstart - fredag, april 28, 2017
Posted ago
Vad händer med Miljöpartiet de Gröna? Vad händer i Miljöpartiet de Gröna? Opinionssiffror som pekar på svårighet att ta sig in i riksdagen i nästa val, oklart vad som är partiets politik och vad som är regeringens. En del önskar att partiet krackelerar så pass att det försvinner. Andra, som vill partiet väl, oroas snarare över att så kan bli fallet. Ytterligare andra, som  .. Läs mer