Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Lotta Hedström - Systembevarande eller systemförändrande?

Grön Omstart - fredag, maj 05, 2017
Posted ago
Ibland håller jag seminarier om Grön Ideologi. Det är dels spännande i sig själv med en mångfacetterad livsåskådning/samhällssyn/framtidsinriktning som visar att steg bort från Industrialism, Kapitalism, Konsumism samt globalt och individuellt rofferi kan tas. Till verklig hållbarhet med sju generationers överblick bakåt och framåt, ni vet. Men också för de olika reaktioner och diskussioner s .. Läs mer