Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Lena Wallin- Vems ansvar är det? - blog post image

Lena Wallin- Vems ansvar är det?

Grön Omstart - onsdag, oktober 24, 2018
Posted ago
Vems ansvar är det? Klimatfrågan oroar människor. Plastfrågan oroar människor. Flera miljöproblem oroar och är idag av sådan akut karaktär att tiden är knapp för att lösa dem. Som en reaktion på detta, och politikers oförmåga att lösa problemen, söker miljörörelsen skapa opinion och människor samlas i olika grupper som t.ex. på Facebook där ”Jag flyger inte för klimatets skull” eller ”Klimatn .. Läs mer
Lena Wallin - Är Moderaterna och Timbro i takt med tiden? – Klimatet är en kris. - blog post image

Lena Wallin - Är Moderaterna och Timbro i takt med tiden? – Klimatet är en kris.

Grön Omstart - fredag, juli 20, 2018
Posted ago
Är Moderaterna och Timbro i takt med tiden? – Klimatet är en kris. Miljörörelsen är ingen snuttifiering av medborgarna. Det bör betänkas ett valår. Likaväl som att klimatförändringarna bör tas på det allvar som behövs. Det gäller nu att inse att man redan har spelat bort tiden och att klockan klämtar. Det må vara att marknadsliberalister inte uppskattar detta. Men klockan klämtar för er oc .. Läs mer
Lena Wallin- Hur kommer vi att påverkas av att arter försvinner? - blog post image

Lena Wallin- Hur kommer vi att påverkas av att arter försvinner?

Grön Omstart - lördag, maj 12, 2018
Posted ago
Lena Wallin- Hur kommer vi att påverkas av att arter försvinner? Den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag. Samtidigt pågår nu vad som kallas för den sjätte massutrotningen. Det borde leda till ett ramaskri, men tystnad härskar istället. Här finns inga vallöften, inte heller är det något större samtalsämne bland folk. Att detta är en katastrof, är tydligen för många svårt att förstå. V .. Läs mer
Lena Wallin- Valfrihet och samhällsbygge - blog post image

Lena Wallin- Valfrihet och samhällsbygge

Grön Omstart - fredag, januari 12, 2018
Posted ago
Valfrihet och samhällsbygge Ibland undrar jag vad valfrihet egentligen är. Det brukar ramla över mig i livsmedelsaffären. Där står samma smaker yoghurt i flera olika varumärken och jag undrar vad jag egentligen väljer på – är det smaken eller varumärket? Valfrihet är ett ord som ofta används i förhållande till vad jag betalar för. Varor och tjänster. Valfrihet är hyllad då ko .. Läs mer