Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Lena Wallin- Klimatförändringarna till domstol – Hur tar politiska partier ansvar? - blog post image

Lena Wallin- Klimatförändringarna till domstol – Hur tar politiska partier ansvar?

Grön Omstart - fredag, augusti 11, 2017
Posted ago
Klimatförändringarna till domstol – Hur tar politiska partier ansvar? Ansvar är ett luddigt begrepp. Trots det, talar vi ofta på ett självklart sätt om att ta ansvar, som om vi vet exakt vad det innebär. Ansvar är en förpliktelse, ibland med en konsekvens om ansvaret brustit. Ansvar kan vara på en moralisk nivå eller ett juridiskt stadgat ansvar. Vi tar dagligen ansvar i våra liv. Skö .. Läs mer