Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Madeleine Norman - Klimaträttvisa - att göra avkall och jämka för hela planeten

Grön Omstart - onsdag, maj 17, 2017
Posted ago
Klimaträttvisa - att göra avkall och jämka för hela planeten Som alla som läser detta säkert vet är klimatförändringarna ett reellt hot mot vår planet och forskarnas slutsats är i princip ensidig. Vi måste hålla oss inom ramarna för vad vår värld klarar av, inom de planetära gränserna istället för att utarma och sarga vårt levnadsutrymme. 4,2 planeter skulle det krävas om alla levde som en svens .. Läs mer