Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Isak Betsimon - Varför miljöpartiet blev mitt val - blog post image

Isak Betsimon - Varför miljöpartiet blev mitt val

Grön Omstart - måndag, maj 08, 2017
Posted ago
Eftersom jag var uppväxt i en kommun som Botkyrka med invånare från alla delar av världen, en familj och många vänner som flydde från icke-demokratiska länder föll det naturligt att försöka förstå varför världen ser ut som det gör. Jag har genom åren fått vittna effekterna av familjer vars rötter rycks ifrån sina hem för att på kort tid fly flera 100 mil och samtidigt försöka starta om med att .. Läs mer