Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Nina Petersson - ​Vi lever i en ekonomi som inte respekterar demokrati och hindrar hållbarhet - vill vi ha det så? - blog post image

Nina Petersson - ​Vi lever i en ekonomi som inte respekterar demokrati och hindrar hållbarhet - vill vi ha det så?

Grön Omstart - torsdag, mars 01, 2018
Posted ago
Vi lever i en ekonomi som inte respekterar demokrati och hindrar hållbarhet - vill vi ha det så? Fiskbestånden i haven är utplånade i många delar av världen, ytvatten och grundvatten är förorenade och utsläpp i form av koldioxid, partiklar och andra ohälsosamma substanser från jordbruk, industri och transporter fortsätter att öka. Landområden som tas i anspråk för stadsutveckling ökar runt om .. Läs mer
Lena Wallin - Hållbarhetens etik - finns den? - blog post image

Lena Wallin - Hållbarhetens etik - finns den?

Grön Omstart - måndag, maj 01, 2017
Posted ago
Ordet hållbar används numera dagligen som något självklart, som om vi alla är överens om vad det innehåller och vad det innebär för oss när vi hanterar jordens tillgångar. Men är det så, att vi är överens? Ett samhälle har svårt att skapa ramverk om man inte samtidigt diskuterar den etik och de värden samhället ska stå för. Lagar och regler är en sida av värderingarna, men hållbarhet och dess .. Läs mer