Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Madeleine Norman - Havskonferensen

Grön Omstart - måndag, juni 19, 2017
Posted ago
Havskonferensen Alla våra hav är sjuka. Det är hela 70% av planeten. Jag minns år 2014 då jag fick veta att forskarna tror att det inte finns något rent vatten kvar på vår planet (http://www.bbc.com/future/story/20141104-is-anywhere-free-from-pollution). Jag minns nu i våras då det blev bekräftat att våra utsläpp har hittats så långt ner som i Marianergraven (https://www.theguardian.com/envi .. Läs mer