Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Martin Blaus - Moderatorsaspekt

Grön Omstart - onsdag, maj 10, 2017
Posted ago
Behovet av interndebatt är stort i alla partier och rörelser som är burna av ideologi och idéer är i ett ständigt behov av att vitaliseras och samtidsanpassas. Omvärlden förändras, tekniken ger nya möjligheter, människors värderingar byts ut. Det har alltid handlat om att vara närvarande och orienterad. Att ett forum som Grön Omstart dyker upp på i sammanhanget nya plattformar, och k .. Läs mer