Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Enrique Lescure - Bankfrågan – elefanten i rummet - blog post image

Enrique Lescure - Bankfrågan – elefanten i rummet

Grön Omstart - onsdag, oktober 31, 2018
Posted ago
Bankfrågan – elefanten i rummet 2000-talets stora tragedi som mänskligheten måste hantera är inte primärt den ekologiska krisen, utan att de system som vi idag har till vårt förfogande aldrig designades med syfte att hantera den krisen. Med 193 självständiga, suveräna stater – varav nio är utrustade med domedagsvapen – och en globaliserad ekonomi vars närmaste syfte är att staterna ska tävla me .. Läs mer
Enrique Lescure - Partier, strategier och ideologier - blog post image

Enrique Lescure - Partier, strategier och ideologier

Grön Omstart - fredag, januari 19, 2018
Posted ago
Partier, strategier och ideologier Inledning Sedan minst 2002 har Miljöpartiets dröm varit att ingå i en koalitionsregering, ett mål som då tycktes avlägset men ändå realiserbart. År 2014, i samband med Alliansens valförlust, förverkligades äntligen drömmen om att bilda regering, då tillsammans med S. Drömmen har dock successivt förvandlats till en mardröm. På grund av vad väljarna uppfatta .. Läs mer