Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Helen Rosell - Vårt ekonomiska system förstör ekosystemet - blog post image

Helen Rosell - Vårt ekonomiska system förstör ekosystemet

Grön Omstart - måndag, maj 29, 2017
Posted ago
Vårt ekonomiska system förstör ekosystemet USA:s fotavtryck är tio hektar per invånare, Bangladesh’ en halv. Om alla levde som nordamerikanerna skulle vi alltså behöva fem jordklot för att biokapaciteten skulle räcka till. Om alla levde som genomsnittsbengalesen skulle jordens biokapacitet hålla för tjugo miljarder människor. TJUGO MILJARDER! Vi svenskar använder så mycket av jordens r .. Läs mer