Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Enrique Lescure - Bankfrågan – elefanten i rummet - blog post image

Enrique Lescure - Bankfrågan – elefanten i rummet

Grön Omstart - onsdag, oktober 31, 2018
Posted ago
Bankfrågan – elefanten i rummet 2000-talets stora tragedi som mänskligheten måste hantera är inte primärt den ekologiska krisen, utan att de system som vi idag har till vårt förfogande aldrig designades med syfte att hantera den krisen. Med 193 självständiga, suveräna stater – varav nio är utrustade med domedagsvapen – och en globaliserad ekonomi vars närmaste syfte är att staterna ska tävla me .. Läs mer
Nina Petersson - ​Vi lever i en ekonomi som inte respekterar demokrati och hindrar hållbarhet - vill vi ha det så? - blog post image

Nina Petersson - ​Vi lever i en ekonomi som inte respekterar demokrati och hindrar hållbarhet - vill vi ha det så?

Grön Omstart - torsdag, mars 01, 2018
Posted ago
Vi lever i en ekonomi som inte respekterar demokrati och hindrar hållbarhet - vill vi ha det så? Fiskbestånden i haven är utplånade i många delar av världen, ytvatten och grundvatten är förorenade och utsläpp i form av koldioxid, partiklar och andra ohälsosamma substanser från jordbruk, industri och transporter fortsätter att öka. Landområden som tas i anspråk för stadsutveckling ökar runt om .. Läs mer
Svetlana Gross - Ekonomin för det allmänna bästa - en ekonomisk modell med (och för) en framtid - blog post image

Svetlana Gross - Ekonomin för det allmänna bästa - en ekonomisk modell med (och för) en framtid

Grön Omstart - torsdag, februari 15, 2018
Posted ago
Ekonomin för det allmänna bästa - en ekonomisk modell med (och för) en framtid De senaste månaderna har det kommit en stadig ström med nya rapporter om den skeva inkomstfördelningen både i världen[1] (file:///C:/Users/Anders/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2011/ECG%20Blogg%20fo%CC%88r%20Gro%CC%88n%20omstart%5b3042%5d.docx#_ft .. Läs mer
Basinkomst: en reform i tiden? - blog post image

Basinkomst: en reform i tiden?

Grön Omstart - lördag, juli 08, 2017
Posted ago
Bildtext: (från vänster) Lena Stark, moderator, styrelseledamot Basic Income Europe, Lennart Fernström, tidningen Syre, Christian Engström, Piratpartiet, Karin Jansson, Miljöpartiet, Samuel Kazen Orrefur, Socialdemokraterna. På måndagen hade tidningen Syre anordnat ett spännande seminarium om basinkomst i Almedalen (1). Det var ett befriande optimistiskt arrangemang i Visby annars dominer .. Läs mer