Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Ursula Muller - Digital delaktighet för hela Sverige - blog post image

Ursula Muller - Digital delaktighet för hela Sverige

Grön Omstart - fredag, november 17, 2017
Posted ago
Digital delaktighet för hela Sverige 1995 flyttade jag till Sverige, ett fantastiskt jobb väntade på mig i Stockholm. I åtta år skulle jag bo i ”fjollträsket”. Många lärorika år, men en 1:a hands hyreskontrakt blev det inte … Till sist tröttnade jag så pass på den hemska boendesituationen att jag flyttade ner till Småland, där familjen äger ett hus lång ute i bushen. Ett jobb blev  .. Läs mer