Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Catrine Ek - Några tankar kring basinkomst - Vad, varför och hur

Grön Omstart - måndag, maj 15, 2017
Posted ago
Några tankar kring basinkomst - Vad, varför och hur VadJag tror på basinkomst som en mänsklig rättighet, som ett led i att minska klyftorna i samhället och därmed öka jämlikheten, minska utanförskapet och därmed lägga grunden för ett samhälle med god social sammanhållning. I partiprogrammet under rubriken Människan finns en inledning som jag vill citera: ”Människan är en kreativ och empat .. Läs mer