Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Carl Schlyter - Frihandelsavtalen TTIP & CETA - blog post image

Carl Schlyter - Frihandelsavtalen TTIP & CETA

Grön Omstart - onsdag, juni 21, 2017
Posted ago
Frihandelsavtalen TTIP & CETA Beslut kan tas i demokratisk ordning – eller i annan ordning. De handels- och investeringsavtal som EU nu förhandlar med USA (TTIP) och redan färdigförhandlat med Kanada (CETA) gäller ytterst vilken beslutsordning vi vill ha under detta sekel: demokrati eller något som ligger bortom folkstyret, postdemokrati. Reglerna för världsekonomins flöden av .. Läs mer