Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Birger Schlaug- Vägval - blog post image

Birger Schlaug- Vägval

Grön Omstart - lördag, december 02, 2017
Posted ago
Birger Schlaug - Vägval Låt oss säga att MP blir kvar i riksdagen efter nästa val. Låt oss säga att MP dessutom kommer att vara kvar i regeringen. Kommer det då att läggas en enda systemförändrande grön motion i riksdagen när Annika Lillemets, Carl Schlyter och Valter Mutt inte längre finns kvar? Kommer någon annan miljöpartist att våga ta sig rätten att kritisera närmande till Nato, upprustning,  .. Läs mer
Birger Schlaug - Transportstyrelsen - Och Hela spelet efter det -Toppen på ett isberg! - blog post image

Birger Schlaug - Transportstyrelsen - Och Hela spelet efter det -Toppen på ett isberg!

Grön Omstart - torsdag, juli 27, 2017
Posted ago
Transportstyrelsen - Och hela spelet efter det -Toppen på ett isberg! Var så säker. Det kommer mera. Varför? Ingen ledande politiker har ansett att bygge av robust samhälle, med låg sårbarhet, har varit modernt. Naiviteten ligger i kombinationen av globalisering och oförmåga att se skillnad på frihet för människor och frihet för kapital. Sverige har inte ens kvar en offentligt äg .. Läs mer
Birger Schlaug - Vad händer med MP? - blog post image

Birger Schlaug - Vad händer med MP?

Grön Omstart - fredag, april 28, 2017
Posted ago
Vad händer med Miljöpartiet de Gröna? Vad händer i Miljöpartiet de Gröna? Opinionssiffror som pekar på svårighet att ta sig in i riksdagen i nästa val, oklart vad som är partiets politik och vad som är regeringens. En del önskar att partiet krackelerar så pass att det försvinner. Andra, som vill partiet väl, oroas snarare över att så kan bli fallet. Ytterligare andra, som  .. Läs mer