Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Anneli Vitterskog - En konfliktlösares perspektiv - blog post image

Anneli Vitterskog - En konfliktlösares perspektiv

Grön Omstart - måndag, maj 22, 2017
Posted ago
En konfliktlösares perspektiv Hej, välkommen till mitt blogginlägg! Jag heter Anneli Vitterskog och kandiderar till partistyrelsen. Här vill jag passa på att bjuda på en konfliktlösares perspektiv på nuläget. Kopplingarna mellan mitt akademiska område konflikthantering och grön ideologi är många. Jag ser det som att vara grön underlättade studierna otroligt. Låt mig förklara. En av de gr .. Läs mer