Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Åsa Lindhagen - Att barns röster hörs och tillmäts betydelse är grundläggande för ett socialt hållbart samhälle - blog post image

Åsa Lindhagen - Att barns röster hörs och tillmäts betydelse är grundläggande för ett socialt hållbart samhälle

Grön Omstart - torsdag, april 12, 2018
Posted ago
Att barns röster hörs och tillmäts betydelse är grundläggande för ett socialt hållbart samhälle Vi lever i tider när röster hörs allt starkare om att vi människor gör bäst i att tänka på oss själva, röster som ställer människa mot människa på ett sätt som i det förlängda är farligt för ett samhälle. I tider som dessa tänker jag att vi behöver minnas vår historia. Minnas vad som en gång i .. Läs mer