Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

​Grön Omstart: 2018 – och mycket kan hända! - blog post image

​Grön Omstart: 2018 – och mycket kan hända!

Grön Omstart - fredag, januari 05, 2018
Posted ago

Grön Omstart: 2018 – och mycket kan hända!


Nyårsafton och det nya året ger oss visionen om att det går att börja om, att tiden startar på nytt.
Om det bara vore så väl – i alla fall utifrån klimatsammanhang. För utifrån klimatperspektivet rullar tiden på obönhörligt. Och det är bråttom nu. Klimatförändringarna märks alltmer globalt och de börjar knacka på vår dörr också.

Vi pratar ofta om klimatförändringar som om det bara handlar om teknik. Och till viss del är det så. Men vi kan inte glömma bort att det är vår livsstil som i botten driver klimatförändringarna.
Vår konsumtion driver råvaruuttag, energibehov, transporter m.m. Och bakom varje sak vi köper, ligger en miljöpåverkan som t.ex. kemikalier, förändrad markanvändning, energibehov, transporter osv. Allt genererar koldioxidutsläpp.

Vår livsstil skapar efterfrågan. Vi har under lång tid hört talas om att det är bra att konsumera, för då blir det tillväxt i landet. Men nu slår konsumtionen tillbaks på oss i form av klimatförändringar och utarmad biologisk mångfald. En mångfald som ger oss ekotjänster vi så väl behöver. Det är nu idéer behövs för förändringar av samhället. En ny vision som ger oss hållbarhet och välfärd. En framtid för kommande generationer.

Grön Omstart startade som en motreaktion till företeelser inom miljöpartiet. För att komma vidare i debatten och på den gröna stigen väljer Grön Omstart att stå helt fri från Miljöpartiet. En grön omställning och den opinion som behöver skapas vinner inte på att hållas inom partipolitiska ramar.
När resursförbrukningen i Sverige ökar och vårt ekologiska fotavtryck är över vad som motsvarar fyra planeter, är vi långt ifrån att minska våra koldioxidutsläpp i den takt som behövs, eller att värna om den biologiska mångfalden. Tillväxten som har gett oss välfärd, ger oss även miljöproblem och nuvarande/kommande problem med resursbrist.
Vi måste söka nya svar och nya sätt. Vi måste tackla utmaningar tillsammans. För de berör oss alla som bebor planeten.

Bland de diskussioner som har märkts inom forumet Grön Omstart finns basinkomst, andra välfärdsmått än tillväxt, hur få ner koldioxidutsläppen, frihandelsavtalens konstruktion, ekologiskt odlande, transporter och koldioxidfria drivmedel, biologisk mångfald och skydd för, sjuk och hälsovård, försvar och NATO…
Listan blir lång. Men med de samhällsförändringar som krävs, så berörs också mycket.

Grön Omstart söker under 2018 att vara ett forum för dessa idéer och håller bloggen öppen för alla som vill ta upp gröna frågeställningar som fördjupar, problematiserar, ger nya perspektiv eller ett nytt resonemang.

Grön Omstart ser alla organisationer, föreningar, poddar, bloggar – ja, alla aktiva inom omställningen och som söker sig framåt som givna vänner och söker ert samarbete. I våra gemensamma diskussioner kommer idéer att utkristalliseras och vi kan tillsammans bidra i ett opinionsarbete gentemot samtliga partier. Den givna valfrågan – är självklart vår framtid. Hur når vi ett hållbart koldioxidfritt samhälle inom naturens ramar med välfärd för oss alla? Och vad menar vi med välfärd?

Grön Omstart önskar er välkomna och ett Gott Nytt År!

Grön Omstart – en samhällelig omstart i grön riktning


Trackback Link
http://www.gronomstart.nu/BlogRetrieve.aspx?BlogID=11140&PostID=663788&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.