Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Per Gahrton - Visst har Sverige historia – fredshistoria! - blog post image

Per Gahrton - Visst har Sverige historia – fredshistoria!

Grön Omstart - torsdag, mars 22, 2018
Posted ago
Visst har Sverige historia – fredshistoria! Häromdagen (4 mars) pratades historia i radions P1 Filosofiska Rummet. Någon som jobbat på Balkan på 90-talet mindes att alla möten inleddes med en halvtimmes klagan över historiska oförrätter begångna av grannfolk, inte sällan för hundratals år sedan. Kjell Albin Abrahamsson konstaterade en gång att folken på Balkan lider av historiebulimi. Ungefär .. Läs mer
Tim Gahnström- Reform för basinkomst  - blog post image

Tim Gahnström- Reform för basinkomst

Grön Omstart - torsdag, mars 15, 2018
Posted ago
Reform för basinkomst Agnes Wold är en av mina idoler i den offentliga debatten. Hon är alltid kunnig och alltid tydlig. Därför såg jag mycket fram emot åt att läsa just hennes resonemang om basinkomst i första februarinumret av tidningen Fokus (https://www.fokus.se/2018/02/ta-jobben-dar-behov-finns/). Men efter att ha läst texten börjar jag nästan fundera på om det kanske ändå är plasten (ht .. Läs mer
Olof Enghag - Förstärk kontrasterna mellan stad och land istället för konsumtionsdriven landsbygdsutveckling - blog post image

Olof Enghag - Förstärk kontrasterna mellan stad och land istället för konsumtionsdriven landsbygdsutveckling

Grön Omstart - torsdag, mars 08, 2018
Posted ago
Förstärk kontrasterna mellan stad och land istället för konsumtionsdriven landsbygdsutveckling Urbaniseringsnormen både i världen och i Sverige är mycket stark. Staden lockar med sin mångfald, sitt utbud och sina livsmöjligheter. Om bilden av våra landsbygder sätts som någon slags omodern motpol till staden kan detta bli problematiskt på flera sätt. Framförallt sätter det upp starka klyfto .. Läs mer
Nina Petersson - ​Vi lever i en ekonomi som inte respekterar demokrati och hindrar hållbarhet - vill vi ha det så? - blog post image

Nina Petersson - ​Vi lever i en ekonomi som inte respekterar demokrati och hindrar hållbarhet - vill vi ha det så?

Grön Omstart - torsdag, mars 01, 2018
Posted ago
Vi lever i en ekonomi som inte respekterar demokrati och hindrar hållbarhet - vill vi ha det så? Fiskbestånden i haven är utplånade i många delar av världen, ytvatten och grundvatten är förorenade och utsläpp i form av koldioxid, partiklar och andra ohälsosamma substanser från jordbruk, industri och transporter fortsätter att öka. Landområden som tas i anspråk för stadsutveckling ökar runt om .. Läs mer